top of page
BrandAmbassador.jpg
אקווהאיקסתוכנית השגרירים של treme 2019 מחפשת ספורטאים מובילים, הרפתקנים וחותרים מחויבים.
אם אתה נלהב מספורט מים, חקר, ומספר סיפורים הרפתקני עם עוקבים ברשתות חברתיות או מורד שמטיל ספק בכל דבר, אנחנו רוצים לעבוד איתך. !
נא לשלוח קורות חיים או לכתוב לפרטים נוספים לכתובת:
info@aqua-xtreme.com
bottom of page